Om oss

Magnus Bøklep
Adm. leder.
Tlf 95277522

Eigil Settemsdal
Teknisk ansvarlig

Per Jarle Riksheim
Sagmester
Tlf 994 96 470

Hans G.Snekvik
Avdelingsleder transport
Tlf 994 96 471

Einar Bergheim
Sagmester

Råg Mikkelsen
Ansv.tredekk

Maj Aina Bøe
Administrasjon/økonomi
Tlf 994 96 473